*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek 2006-2010

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek 2006-2010
[NP ZVZ ČR 2006-2010]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciMMR
Datum schválení10.5.2006
Doba platnosti2006 - 2010
Popis dokumentu
Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010 byl v době své platnosti strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek. show
Implementace
Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010 byl přijat na základě usnesení vlády ČR z 10.května 2006 č. 500. show
Výchozí legislativaUsnesení vlády ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
500 / 2006
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno

Novější

*