*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

i
tisk

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 [v přípravě]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2019 - průběžně
Popis dokumentu
Stěžejním cílem NKR je určit oblasti pro financování po roce 2020, tedy identifikovat hlavní priority ČR a v návaznosti na nové podmínky pro poskytování podpory ze strany Evropské komise optimalizovat zdroje pro jejich pokrytí. show
Implementace
Bude řešeno v rámci Dohody o partnerství na období 2021 – 2027.
Výchozí legislativa
Smlouva o fungování Evropské unie
Obecné nařízení EP a Rady EU k ESI fondům
Samostatná nařízení EP a Rady EU k jednotlivým fondům
Usnesení vlády č. 636/2017 zde dne 11. září 2017 o Východiscích pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
94 / 2019
doposud vzato na vědomí v rámci usnesení vlády č. 94/2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- nerelevantní neuvedeno
*