*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020
[KSPCR ČR 2014-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciMinisterstvo pro místní rozvoj
Datum schválení27.3.2013
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 – 2020. show
Implementace
Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014 – 2020 na období 2015 – 2016
Na KSPCR ČR 2014-2020 navazuje implementační dokumentAkční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
220 / 2013
ZIP
Hodnocení SEAMZP127K
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuIndikátory, finance/zdroje k realizaci, odpovědnosti za realizaci a harmonogram realizace jsou součástí Akčního plánu ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014 - 2020 na období 2015 - 2016.

Relevance ke kohezní politice v programovém období 2014 – 2020 je hodnocena jako dotyková, jelikož došlo ze strany EU k omezení podporovaných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch je pro období 2014+ nepodporovatelnou aktivitou, ale dílčí operační programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů obsahují aktivity, které budou mít synergický dopad na rozvoj cestovního ruchu. KSPCR ČR 2014 – 2020 navazuje na Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013. V předchozím programovém období byl cestovní ruch silně podporovanou aktivitou.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně po dvou letech neuvedeno

Archiv

*