*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 [akt. 2014]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce bydlení ČR do roku 2020 [akt. 2014]
[KB ČR do 2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciMinisterstvo pro místní rozvoj - Odbor politiky bydlení
Datum schválení13.7.2011
Poslední aktualizace2014
Doba platnosti2011 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 byla schválena usnesením Vlády ČR ze dne 13. července 2011 č. 524 o Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, tímto usnesením bylo rovněž příslušným ministrům uloženo zabezpečení úkolů obsažených v této Koncepci. show
Implementace
Usnesením Vlády ČR ze dne 13. července 2011 č. 524 o Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 bylo uloženo předkládat Vládě ČR každoročně do 30. dubna Zprávu o plnění úkolů uložených ve schválené koncepci za uplynulý kalendářní rok. show
Výchozí legislativaZákon ČNR ze dne 8. ledna 1969 č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce bydlení ČR do roku 2020 byla předložena na základě úkolu z usnesení vlády č. 856 ze dne 1.prosince 2010 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/24 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení. Její struktura vychází mimo jiné ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu formulovaných v závěru kontrolní zprávy ke kontrole naplňování koncepce státu v oblasti bydlení za roky 2005 – 2010, a to zejména ve smyslu konkrétního zacílení a schopnosti následné měřitelnosti naplňování koncepce. Koncepci státu v oblasti bydlení pro roky 2005 – 2010 se dařilo naplňovat. Podpora dostupnosti bydlení však byla vychýlena ve prospěch bydlení vlastnického. Nepodařilo se naplnit cíl zajištění stability nástrojů pro financování bytové politiky v části investičních podpor poskytovaných prostřednictvím MMR a SFRB. Stejně tak se nepodařilo zajistit jednoznačné hodnocení účinnosti a efektivity zvolených nástrojů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
524 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne ročně neuvedeno

Novější

Archiv

*