*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná)
[KB ČR 2020 REV]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciOdbor politiky bydlení / MMR
Datum schválení27.7.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná) byla dne 27. července 2016 schválena vládou usnesením č. 673. Revidovaná koncepce respektuje jak základní východiska bytové politiky formulované v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, tak její hlavní principy a strategické cíle, a show
Implementace
Realizace Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidované) bude v souladu s kompetenčním zákonem plně zajišťována Ministerstvem pro místní rozvoj, a to ve spolupráci s případnými dotčenými resorty, zástupci municipální sféry a odbornými nezávislými subjekty. show
Výchozí legislativaZákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesením vlády České republiky ze dne 6. května 2015 č. 330 ke Zprávě o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014 uložila vláda ministryni pro místní rozvoj předložit vládě do 30. června 2016 revidovanou Koncepci bydlení České republiky do roku 2020.

Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
673 / 2016
Usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2016 č. 673 o Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidované)
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně 31.12.2020 neuvedeno

Archiv

*