*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO KULTURY

Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStátní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025)
[SKP ČR 2015-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituciKancelář státního tajemníka
Datum schválení15.4.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Dokument je zpracován za účelem podpory kultury, umění, péče o památky a dalších cílů, které vycházejí z Programového prohlášení vlády, schváleného usnesením vlády č. 96 ze dne 12. února 2014. show
Implementace
Implementace Státní kulturní politiky bude řešena samostatným Plánem implementace.
Na SKP ČR 2015-2020 navazuje implementační dokumentPlán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020
Výchozí legislativaMateriál vychází z Programového prohlášení vlády, schváleného usnesením vlády č. 96 ze dne 12. února 2014.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
266 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuFinance/zdroje k realizaci - viz příloha č. 6.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně 12/2017; 12/2020 neuvedeno

Archiv

*