*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO KULTURY

Plán implementace Státní kulturní politiky 2015-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Kancelář státního tajemníka MK
Datum schválení
3.2.2016
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 podrobně a přesně popisuje jednotlivé kroky k naplnění SKP. V rámci PISKP bude podpořena kulturní identita, rozvoj kreativity, uchování a využití kulturního dědictví a využití nástrojů eCulturce pro rozvoj kultury. show
Implementace
Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 bude implementován v rozmezí let 2015 až 2020 jednotlivými projekty. Implementace bude provedena Ministerstvem kultury ve spolupráci s dalšími resorty, organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi organizačních složek státu. show
ISKP ČR 2015-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR č. 266 ze dne 15. dubna 2015 (Státní kulturní politika na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
81 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano 31.12.2017 neuvedeno
*