*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO KULTURY

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuMeziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022
[NAKI II ČR 2016-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituciOdbor vědy a výzkumu
Datum schválení27.11.2013
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
„Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022“ navazuje na „Meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do r. 2015“ a dále ji rozvíjí. show
Implementace
Implementace je řešena samostatným dokumentem/programem.
Výchozí legislativanávazný dokument na předchozí koncepci do r. 2015 v souladu s rolí MK určenou reformou dle UV č. 287/2008 a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. , v platném znění . Realizuje Aktualizovanou národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do r. 2020 schválenou usnesením vlády č. 294/2013, Národní priority orientovaného výzkumu , experimentálního vývoje a inovací schválené usnesením vlády č. 552/2012 a vychází z Implemantace Národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací schválených usnesením vlády č. 569/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
886 / 2013
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 30. 11. 2023 neuvedeno

Archiv

*