*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO KULTURY

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity do r. 2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Odbor výzkumu a vývoje
Datum schválení
1.12.2008
Doba platnosti
2008 - 2015
Popis dokumentu
Aplikovaný VaV národní a kulturní identity je koordinovaný a podporovaný z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury /dále jen „MK“/, které zabezpečí: 1. show
Implementace
Implementováno samostatným dokumentem.
Výchozí legislativa
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů a dle usnesení vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1525 / 2008
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 neuvedeno
*