*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO KULTURY

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity do r. 2015

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuMeziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity do r. 2015
[NAKI]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituciOdbor výzkumu a vývoje
Datum schválení1.12.2008
Doba platnosti2008 - 2015
Popis dokumentu
Aplikovaný VaV národní a kulturní identity je koordinovaný a podporovaný z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury /dále jen „MK“/, které zabezpečí: 1. show
Implementace
Implementováno samostatným dokumentem.
Výchozí legislativa zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů a dle usnesení vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1525 / 2008
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 neuvedeno

Novější

*