*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO KULTURY

i
tisk

Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Odbor mezinárodních vztahů
Datum schválení
20.7.2011
Doba platnosti
2013 - 2018
Popis dokumentu
Cílem materiálu je dát zahraničnímu kulturnímu působení Ministerstva kultury České republiky určitou orientaci, která by byla vodítkem nebo alespoň nosnou informací pro koncepce dalších subjektů činných v oblasti kultury.
Implementace
Implementace dokumentu bude provedena Ministerstvem kultury, jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty i vně ČR.
Výchozí legislativa
Rozhodnutí resortu MK.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno poradou vedení MK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*