*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018
[ZKP MK 2013–2018]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituciOdbor mezinárodních vztahů
Datum schválení20.7.2011
Doba platnosti2013 - 2018
Popis dokumentu
Cílem materiálu je dát zahraničnímu kulturnímu působení Ministerstva kultury České republiky určitou orientaci, která by byla vodítkem nebo alespoň nosnou informací pro koncepce dalších subjektů činných v oblasti kultury.
Implementace
Implementace dokumentu bude provedena Ministerstvem kultury, jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty i vně ČR.
Výchozí legislativaRozhodnutí resortu MK.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno poradou vedení MK
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno
*