*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Odbor regionální a národnostní kultury
Datum schválení
13.1.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Předmětem Koncepce je ve shodě s Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví především nemateriální složka tradiční lidové kultury. show
Implementace
Implementace dokumentu je zajištěna Ministerstvem kultury, vybrané body odborem regionální a národnostní kultury MK a příspěvkovými organizacemi, které zřizuje.
Výchozí legislativa
Rozhodnutí resortu MK.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
10 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
*