*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2011-2015

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2011-2015
[KUPoTLK ČR 2011-2015]
Název dokumentu anglickyStrategy of Improved Care for Traditional Folk Culture in the Czech Republic 2011-2015
Odpovědná instituceMINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituciOdbor regionální a národnostní kultury
Datum schválení5.1.2011
Doba platnosti2011 - 2015
Popis dokumentu
Cílem materiálu je definovat nástroje účinnější péče o tradiční lidovou kulturu jako soubor určitých koordinovaných opatření, jejichž účelem je přispět k efektivnější identifikaci, dokumentaci, ochraně, využívání a předávání nemateriální složky tradiční lidové kultury nastupujícím generacím.
Implementace
a) grantové podpory tradiční lidové kultury na úrovni obcí, krajů a Ministerstva kultury b) výzkum a vývoj c) poskytování tvůrčích a studijních stipendií Ministerstva kultury v oblasti tradiční lidové kultury show
Výchozí legislativaStátní kulturní politika České republiky na léta 2009 – 2014, schválená usnesením č. 1452 ze dne 19.11.2009.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
11 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano periodicky neuvedeno

Novější

*