*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2011–2015 včetně internetizace knihoven

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce rozvoje knihoven v ČR 2011–2015 včetně internetizace knihoven
[KRK ČR 2011–2015]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituciOdbor umění, literatury a knihoven
Datum schválení11.1.2012
Doba platnosti2012 - 2015
Popis dokumentu
Cílem koncepce je definovat a uvést do praxe podmínky pro komplexní služby knihoven s reálném i digitálním prostoru. Hlavní pozornost je soustředěna na využití informačních a komunikačních technologií ke koncipování nových služeb veřejnosti. show
Implementace
Implementace dokumentu prostřednictvím dílčích cílů, projektů a aktivit (dále jen "aktivity"). U jednotlivých aktivit je v materiálu uveden termín, zajišťující orgán, atp.
Výchozí legislativaStátní kulturní politika na léta 2009-2014
EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
28 / 2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně každoročně (interně), závěrečné vyhodnocení 2015/2016 neuvedeno

Novější

*