*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce památkové péče v ČR 2017-2020
[KPP ČR 2017-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituciodbor památkové péče
Datum schválení9.1.2017
Doba platnosti2017 - 2020
Popis dokumentu
Dokument stanovuje hlavní priority v oblasti ochrany a odborného dohledu nad významnou částí kulturního dědictví České republiky.
Implementace
Koordinaci implementace Koncepce bude zajišťovat Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní památkové péče. Ministerstvo bude implementaci průběžně sledovat a interně vyhodnocovat v jednoletých intervalech. Vládě bude předložena první souhrnná hodnotící zpráva do 31. show
Výchozí legislativausnesení vlády ČR č. 585 ze dne 27. června 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
13 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Částečně 2019 a 2021 (interně 1x ročně) neuvedeno

Archiv

*