*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO KULTURY
MINISTERSTVO KULTURY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
odbor památkové péče
Datum schválení
9.1.2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Dokument stanovuje hlavní priority v oblasti ochrany a odborného dohledu nad významnou částí kulturního dědictví České republiky.
Implementace
Koordinaci implementace Koncepce bude zajišťovat Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní památkové péče. Ministerstvo bude implementaci průběžně sledovat a interně vyhodnocovat v jednoletých intervalech. Vládě bude předložena první souhrnná hodnotící zpráva do 31. show
Výchozí legislativa
usnesení vlády ČR č. 585 ze dne 27. června 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
13 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Částečně 2019 a 2021 (interně 1x ročně) neuvedeno
*