*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO KULTURY

Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO KULTURY
Garant za instituci
Odbor památkové péče
Datum schválení
20.7.2011
Doba platnosti
2011 - 2016
Popis dokumentu
Materiál analyzuje a vyhodnocuje období 2003 - 2010 v oblasti památkové péče z hlediska změn ve veřejné správě aj. Materiál jmenuje konkrétní cíle v oblasti památkové péče pro období 2011 - 2016.
Implementace
Implementace cílů je součástí materiálu. Za implementaci odpovídá MK a realizuje ji ve spojení s NPÚ a dalšími organizacemi.
Výchozí legislativa
Rozhodnutí resortu MK.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
562 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
*