*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál




Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky

MINISTERSTVO DOPRAVY

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy ČR 2017-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituci
Ministerstvo dopravy
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Střednědobý plán, který navazuje na plán pro období 2012-2016. show
Implementace
Navrženo 5 opatření, která budou po dobu plánovacího období realizována v rámci monitoringu a následné evaluace navrženého způsobu dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy. 1. Pravidelné informace o úsekových frekvenčních průzkumech ve vlacích show
Výchozí legislativa
Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně neuvedeno neuvedeno
*