*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu ČR 2011–2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategie bezpečnosti silničního provozu ČR 2011–2020
[NS BESIP ČR 2011–2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituciSamostatné ddělení BESIP
Datum schválení27.2.2017
Doba platnosti2011 - 2020
Popis dokumentu
Národní strategie BESIP 2011–2020 vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních opatření směřující k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v ČR. Současně vytváří podmínky pro zapojení dalších resortů i všech ostatních subjektů, které mohou svou činností BESIP ovlivnit. show
Implementace
Akční program je realizační částí strategie a podrobně specifikuje jednotlivé aktivity, jejichž realizace směřuje k naplnění základních strategických cílů i podpůrných dílčích cílů. show
Výchozí legislativaDopravní politika ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
160 / 2017
Původní usnesení Vlády ČR č. 599 z roku 2011 bylo zrušeno usnesením novým
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno

Archiv

*