*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020
[NS BESIP ČR 2011-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO DOPRAVY
Datum schválení10.8.2011
Doba platnosti2011 - 2020
Popis dokumentu
Národní strategie BESIP na období 2011-2020 je koncipována jako samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních opatření směřující k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
599 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná

Archiv

*