*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Národní kosmický plán ČR 2014-2019

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní kosmický plán ČR 2014-2019
[NKP ČR 2014-2019]
Název dokumentu anglickyNational Space Plan 2014–2019
Odpovědná instituceMINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituciOdbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI
Datum schválení27.10.2014
Doba platnosti2014 - 2019
Popis dokumentu
NKP 2014-2019 představuje strategii ČR v dalším rozvoji kapacit a schopností jejího průmyslu a akademické sféry a pro maximalizaci návratnosti veřejných investic do oblasti kosmických aktivit. show
Implementace
NKP 2014 - 2019 je implementován průběžně skrze aktivity Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR, zřízené v souladu s usnesením vlády ČR z 20.4.2011, č. 282.
Výchozí legislativaNárodní kosmický plán 2010/NKP 2010 (účinný pro období 2010-2016). Vzhledem k tomu, že ČR splnila všechna hodnotící kritéria odpovídající střednědobým cílům NKP 2010 již v roce 2013, tj. více než tři roky před původním termínem, rozhodla dne 30.9. 2013 na svém 12. zasedání Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity, zřízená v souladu s usnesením vlády z 20.4.2011, č. 282, o zahájení přípravy nového NKP na období 2014-2019. NKP 2010 byl projednán a schválen vládním Výborem pro EU dne 3. května 2010 (usnesení vládního Výboru pro EU z 3. května 2010, č. 14).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
872 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuNahrazuje dokument "Národní kosmický plán 2010-2016".


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 2016, 2019 neuvedeno
*