*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Koncepce letecké dopravy ČR 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce letecké dopravy ČR 2016-2020
[KLD ČR 2016-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituciOdbor strategie
Datum schválení7.7.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Návazný strategický dokument k realizaci cílů Dopravní politiky ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050. show
Implementace
Viz Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050
KLD ČR 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentuDopravní politika ČR 2014-2020, s výhledem do roku 2050
Výchozí legislativaUsnesení vlády České republiky ze dne 9. srpna 2013 č. 596 ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008

Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
613 / 2016
PDF
Hodnocení SEAMZP236K
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 2019, 2021 neuvedeno
*