*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (2013)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDopravní sektorové strategie, 2. fáze (2013)
[DSS2 ČR 2013]
Název dokumentu anglickyTransport Sector Strategies, 2nd Phase
Odpovědná instituceMINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituciMinisterstvo dopravy - Odbor strategie
Datum schválení13.11.2013
Doba platnosti2013 - 2020
Popis dokumentu
Dopravní sektorové strategie,2. fáze definují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a obsahují principy pro určení prioritizace připravovaných rozvojových projektů při konkrétní výši finančního rámce. show
Implementace
Implementace je řešena na základě akčního plánu. Struktura Akčního plánu vychází z požadavku Evropské komise pro splnění předběžných podmínek pro Operační program Doprava 2014-2020. Akční plán je složen ze 3 částí: 1. show
DSS2 ČR 2013 je implementačním plánem k dokumentuDopravní politika ČR 2014-2020, s výhledem do roku 2050
Výchozí legislativaDopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050.
Usnesení vlády č. 917 ze dne 12. prosince 2012 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2013 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
850 / 2013
PDF
Hodnocení SEAMZP129K
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuDoba platnosti dokumentu - 2020 s výhledem až do roku 2050


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ano 31.12.2016 neuvedeno

Archiv

*