*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Dopravní politika ČR 2014-2020, s výhledem do roku 2050

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDopravní politika ČR 2014-2020, s výhledem do roku 2050
[DP ČR 2014-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO DOPRAVY
Garant za instituciMinisterstvo dopravy ČR
Datum schválení12.6.2013
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Dopravní politika je vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, Ministerstvo dopravy je institucí odpovědnou za její implementaci. Dokument identifikuje hlavní problémy sektoru a navrhuje opatření na jejich řešení. show
Implementace
V návaznosti na tento dokument jsou zpracovány sektorové dokumenty, jejichž úkolem je rozpracovat opatření z dokumentu Dopravní politika a navrhnout strategii k jejich naplnění včetně finančního zajištění.
Na DP ČR 2014-2020 navazuje implementační dokumentAkční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 s výhledem do roku 2030
Dopravní sektorové strategie ČR, 2. fáze (2013) [akt. 2017]
Koncepce letecké dopravy ČR 2016-2020
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020
Výchozí legislativausnesení vlády č. 917 ze dne 12. prosince 2012

Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
449 / 2013
PDF
Hodnocení SEAMZP141K
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne 31.12.2017 neuvedeno

Archiv

*