*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data PlánLogo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
 

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015]
[BESIP LK 2015]
Odpovědná instituceKRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituciLiberecký kraj - Odbor dopravy
Datum schválení18.11.2003
Poslední aktualizace2015
Doba platnosti2003 - průběžně
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, který se zaměřuje na zlepšení situace v silničním provozu a přispívá ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. show
Implementace
Jednou ročně probíhá vyhodnocování úkolů, plnění stanovených cílů a schvalování ročního plánu: • Vyhodnocení koncepce BESIP Libereckého kraje • Plán činností BESIP show
Výchozí legislativaProvádět prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ukládá zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 366/03/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuKoncepce BESIP v Libereckém kraji byla schválena Radou Libereckého kraje usnesením č. 366/03/ZK ze dne 28.11.2003. Každý rok se provádí vyhodnocování úkolů, plnění stanovených cílů a Rada Libereckého kraje schvaluje Roční plány BESIP na jednotlivé roky.

Strategie BESIP LK 2012-2020 vychází z Národní strategie BESIP a z Koncepce BESIP LK. Dokument byl "vzat na vědomí" Radou Libereckého kraje (usnesení č. 465/12/RK ze dne 27.03.2012).


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně Ročně neuvedeno
*