*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data PlánLogo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
 

KRAJ LIBERECKÝ

Regionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRegionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011]
[RSP LK 2003-2020]
Název dokumentu anglickyLiberec Region Resource Policy 2003-2020
Odpovědná instituceKRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituciLiberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení25.10.2011
Poslední aktualizace2011
Doba platnosti2003 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, který poskytuje přehled a charakteristiku ložisek nerostných surovin na území kraje, hodnotí zásoby, vývoj těžby a její vliv na životní prostředí, zabývá se vývojem potřeby surovin, navrhuje postupy a opatření při využívání surovinových zdrojů v kraji. show
Implementace
RSP LK 2003-2020 je důležitým odborným podkladem pro samosprávu Libereckého kraje a jednotlivé odbory Krajského úřadu Libereckého kraje při rozhodování a vydávání stanovisek k nejrůznějším záměrům a dotýkajících se problematiky nerostných surovin na území kraje.
Výchozí legislativaDokument vychází ze Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a Státní energetické koncepce ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 386/11/ZK
PDF
Hodnocení SEAMZP103K
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 1 x 4 roky neuvedeno
*