*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Územně analytické podklady Karlovarského kraje, 4. úplná aktualizace 2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování
Datum schválení
7.9.2017
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Touto dokumentací se aktualizuje dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje pořízená v roce 2015.

Implementace
Dokumentace obsahuje Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a Rozbor udržitelného rozvoje území, textovou a grafickou část. show
Výchozí legislativa
Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje byla pořízena v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 - 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 421/09/17
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Materiál je zpracován dle metodiky JOKar (Jednotná osnova územně analytických podkladů), která v rámci projektu KOPaS ÚAP KK (Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje) standardizuje výstupy územně analytických podkladů kraje a obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne 4 roky neuvedeno
*