*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KARLOVARSKÝ

Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2020
[ASCYKLO KK 2016-2020]
Odpovědná instituceKRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Datum schválení9.6.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Karlovarský kraj vyjadřuje a realizuje podporu cyklistické dopravy a cykloturistiky ve svých programových dokumentech v souladu s evropskými, národními a krajskými strategickými dokumenty. show
Implementace
Kraj se stal přirozeným koordinátorem aktivit lokálních samospráv. Nabízí jednotlivým městům, obcím, sdružením, mikroregionům a podnikatelům spolupráci na přípravě i výstavbě cyklistické infrastruktury. show
Výchozí legislativaZákladním dokumentem v oblasti cyklistiky Karlovarského kraje je „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji“, která byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 44/04/04 dne 22.04.2004. Tato strategie byla aktualizována usnesením č. ZK 147/06/10 ze dne 17.06.2010.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 221/06/16
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně 4 roky neuvedeno
*