*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KARLOVARSKÝ

Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2020
[ASCYKLO KK 2016-2020]
Odpovědná instituceKRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Datum schválení9.6.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Karlovarský kraj vyjadřuje a realizuje podporu cyklistické dopravy a cykloturistiky ve svých programových dokumentech v souladu s evropskými, národními a krajskými strategickými dokumenty. show
Implementace
Kraj se stal přirozeným koordinátorem aktivit lokálních samospráv. Nabízí jednotlivým městům, obcím, sdružením, mikroregionům a podnikatelům spolupráci na přípravě i výstavbě cyklistické infrastruktury. show
Výchozí legislativaZákladním dokumentem v oblasti cyklistiky Karlovarského kraje je „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji“, která byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 44/04/04 dne 22.04.2004. Tato strategie byla aktualizována usnesením č. ZK 147/06/10 ze dne 17.06.2010.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 221/06/16
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně 4 roky neuvedeno
*