*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025
[SRLZ JMK 2016-2025]
Odpovědná instituceKRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje
Datum schválení23.9.2016
Doba platnosti2016 - 2025
Popis dokumentu
Dlouhodobý koncepční dokument pro zapojení subjektů z území Jihomoravského kraje k podpoře rozvoje lidského potenciálu, zaměstnanosti, sociálního začleňování a jeho celkové konkurenceschopnosti na základě analýzy současného stavu, spoluprací s odbornou a laickou veřejností. show
Implementace
Postupné naplňování strategické vize probíhá prostřednictvím krátkodobého realizačního plánu.
Výchozí legislativaStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
28. zasedání Zastupitelstva JMK, bod č. 79, usnesení č. 2835/16/Z28
RTF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+2 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno
*