*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje 2010-2018

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství JMK
Datum schválení
1.12.2010
Doba platnosti
2010 - 2018
Popis dokumentu
Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 – 2018 vychází z Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 schválené usnesením vlády České republiky ze dne 10. května 2010 a je klíčovým dokumentem Jihomoravského kraje pro oblast protidrogové politiky. show
Implementace
K implementaci dochází pomocí krátkodobého realizačního plánu, který rozvíjí Strategii protidrogové politiky. V realizačním plánu jsou definovány jednotlivé hlavní a specifické cíle protidrogové politiky JMK. Zodpovědnost za plnění strategie bude mít Odbor školství JMK.
Výchozí legislativa
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Radou Jihomoravského kraje usnesením č. 7138/10/R 95
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Strategie byla schválenou Radou JMK v bodě 119 na straně 57 výpisu.
Příloha dokumentu obsahuje krátkodobý realizační plán pro období 2013 – 2015.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
*