*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2015-2019

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2015-2019
[KRP JMK 2015-2019]
Odpovědná instituceKRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituciOdbor sociálních věcí
Datum schválení18.12.2014
Doba platnosti2015 - 2019
Popis dokumentu
Dokument napomáhá zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a realizaci priorit v oblasti rodinné politiky kraje. Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje chce systematicky podpořit rodinu prostřednictvím vzájemně propojených priorit týkajících se všech oblastí života rodiny. Cílem je tzv. show
Implementace
Koncepce rodinné politiky je naplňována Akčním plánem pro-rodinných aktivit, který Koncepci rodinné politiky každoročně konkretizuje. Monitoring naplňování opatření a aktivit stanovených Koncepcí rodinné politiky provádí referenti rodinné politiky oddělení soc. show
Výchozí legislativaKoncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje navazuje na starší koncepci vytvořenou v roce
2008. Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje vychází z koncepce státní rodinné politiky.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením Usnesení č. 1513/14/Z 15
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuDokument je schválen usnesením Zastupitelstva JKM v bodě č. 36 na str. 22 výpisu.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
*