*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020
[DZVRVS JMK 2016-2020]
Odpovědná instituceKRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituciOdbor školství
Datum schválení21.4.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Jedná se o základní strategický dokument v oblasti školství a vzdělávání v Jihomoravském kraji. Hodnotí celkovou situaci školství, vymezuje základní směry jeho vývoje a zabývá se výhledovým řešením. show
Implementace
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje bude implementován veřejnými i soukromými subjekty, kteří jsou zřizovatelé škol a školských zařízení na území JMK (obce, církevní instituce aj.). Odpovědným orgánem implementace je odbor školství JMK.
Výchozí legislativa§ 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020,
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno zastupitelstvem JMK usnesením č. 2424/16/Z26
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuDlouhodobý záměr vzdělávání byl schválen usnesením zastupitelstva JMK v bodě č. 18 na straně 15 výpisu.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
*