*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
[SRK JMK 2020]
Odpovědná instituceKRAJ JIHOMORAVSKÝ
Datum schválení21.6.2012
Doba platnosti2012 - 2020
Popis dokumentu
Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 je aktualizací dlouhodobého průřezového dokumentu Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020. show
Implementace
Strategie je implementována prostřednictvím Programu rozvoje Jihomoravského kraje
Na SRK JMK 2020 navazuje implementační dokumentProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017
Výchozí legislativaAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 navazuje na strategické dokumenty Evropské unie, Strategii regionálního rozvoje ČR a na Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016. Vytváří obecný rámec pro zpracování Programu rozvoje kraje a dalších krajských resortních koncepcí a strategických dokumentů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin atd.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje Usnesení č. 1921/12/Z 30 (bod 54)
Hodnocení SEAMZP123K
Relevance ke kohezní politice 2007-20133 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- 2 roky neuvedeno
*