*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOČESKÝ
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
 

KRAJ JIHOČESKÝ

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje do roku 2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie rozvoje školství Jihočeského kraje do roku 2020
[SRŠ Jčk 2020]
Odpovědná instituceKRAJ JIHOČESKÝ
Garant za instituciJihočeský kraj - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Datum schválení31.5.2011
Doba platnosti2011 - 2020
Popis dokumentu
Dokument je zpracován jako podklad pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje v oblasti školství, zejména ve vztahu k trhu práce, zájmu občanů, demografickému vývoji a celkovému rozvoji svého území. show
Implementace
Dokument je realizován prostřednictvím implementace návrhu optimalizace sítě škol Jihočeského kraje a sady doporučujících opatření uvedených v první části dokumentu.
Výchozí legislativazákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23 ze dne 31. 5. 2011
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ano ročně neuvedeno
*