*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Území Zlín
Území Zlín
Znak Území Zlín
Území Zlín
 

Území Zlín

Integrovaný plán rozvoje území Zlín 2014-2020IPRÚ

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuIntegrovaný plán rozvoje území Zlín 2014-2020IPRÚ
[IPRÚ ZL 2015]
Odpovědná instituceÚzemí Zlín
Garant za instituciStatutární město Zlín
Datum schválení16.8.2016
Doba platnosti2016 - 2023
Popis dokumentu
Integrovaný plán představuje strategický dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření a je zpracován a schválen určeným nositelem integrovaného nástroje. Plán má analytickou, strategickou a implementační část.
Implementace
Implementace dokumentu se řídí aktuálně platným Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Odpovědnost za implementaci strategie má nositel integrovaného nástroje, tedy město Zlín.
Výchozí legislativaStrategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (Česká republika)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen splněním podmínek věcného hodnocení.
Hodnocení SEAZLK014K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2x ročně Zpráva o plnění neuvedeno
*