*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011–2015

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011–2015
[SPP KHK 2011–2015]
Odpovědná instituceKRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituciKrálovéhradecký kraj
Datum schválení24.3.2011
Doba platnosti2011 - 2015
Popis dokumentu
Na krajské úrovni je protidrogová problematika řešena krajskou protidrogovou strategií, která vychází z aktuální Národní strategie protidrogové politiky a snaţí se naplňovat její cíle na krajské úrovni. show
Implementace
Implementace dokumentu prostřednictvím akčního plánu, ve kterém jsou stanoveny opatření a aktivity, pomocí nichž se naplňují cíle strategie, dále prostřednictví vybraných dotačních titulů Královhradeckého kraje.
Výchozí legislativaStrategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/19/1358/2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuKonkrétní opatření a další podrobné informace jsou obsaženy v Akčním plánu, který je uveden v závěru dokumentu.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*