Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická oblast"
1.1 "Opatření"

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020

1. Infrastruktura cestovního ruchu

1.1 Zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu

1.2 Modernizace infrastruktury ubytovacích a stravovacích kapacit

1.3 Budování a modernizace infrastruktury pro sport, volný čas a rekreaci

1.4 Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti turistických destinací

2. Tvorba turistické nabídky a její propagace

2.1 Budování, údržba, rekonstrukce a zpřístupnění přírodních a kulturních atraktivit pro cestovní ruch

2.2 Racionální propojení informačních systémů cestovního ruchu

2.3 Tvorba produktů cestovního ruchu

2.4 Budování image regionů a propagace turistické nabídky

3. Koordinace rozvoje cestovního ruchu

3.1 Dořešení rajonizace cestovního ruchu

3.2 Aktivizace místního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu

3.3 Využití všech finančních zdrojů pro rozvoj cestovního ruchu

3.4 Podpora spolupráce organizací cestovního ruchu a turistických informačních center

3.5 Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu