*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuProgram rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020
[PRCR KHK 2014-2020]
Odpovědná instituceKRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Datum schválení22.6.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 (dále též PRCR 2014 - 2020) představuje základní strategický dokument v rámci aktivní regionální politiky Královéhradeckého kraje určující pro stanovené období základní orientaci politiky cestovního ruchu show
Implementace
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 bude implementován širokým spektrem subjektů z řad veřejného a soukromého sektoru (viz priority a jednotlivá opatření uvedené v předchozích částech dokumentu, dále viz projektové záměry shromážděné v akčním plánu). show
Výchozí legislativaKoncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/22/1482/2015
PDF
Hodnocení SEAMPZ193K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ano 2018 - průběžná evaluace (na konci platnosti Akčního plánu), 2021 - ex-post evaluace (po ukončení realizace programu) neuvedeno

Archiv

*