*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Marketingová strategie (Akční plán) Královéhradeckého kraje 2011-2013

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuMarketingová strategie (Akční plán) Královéhradeckého kraje 2011-2013
[MS-AP KHK 2011-2013]
Odpovědná instituceKRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituciKralovéhradecké kraj - oddělení cestovního ruchu
Datum schválení16.6.2011
Doba platnosti2011 - 2013
Popis dokumentu
Marketingové strategie Královéhradeckého kraje (dále jen Marketingové strategie) pro období 2011 - 2013 formou aktualizace Akčního plánu pro období 2008 - 2010 vytvořeného v rámci zpracovaného Programu rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2007 - 2013, analýzy současného show
Implementace
Implementace popsána v kapitole 5 s názvem "Návrh časového harmonogramu implementace Marketingové strategie", str. 72 a dále. Tato kapitola je zpracována formou přehledného akčního plánu postupné realizace jednotlivých opatření a jejich prioritních rozvojových aktivit v období 2011 - 2013. show
Výchozí legislativa- Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2007-2013
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
- Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/21/1494/2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno

Novější

*