*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

i
tisk

Koncepce prevence kriminality v Královéhradeckém kraji 2012-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Královéhradecký kraj
Datum schválení
4.10.2012
Doba platnosti
2012 - 2016
Popis dokumentu
Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje na léta 2012 až 2016 (dále „Koncepce“)byla vytvořena na základě vyhodnocení cílů a prioritních oblastí Koncepce prevence kriminality Královéhradeckého kraje na léta 2009 až 2011. show
Implementace
Pro implementace a zajištění podmínek realizace krajské úrovně prevence kriminality poskytne stát v letech 2011 až 2015 kraji účelově vázané finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na prevenci kriminality pro prioritní oblasti v resortu Ministerstva vnitra. show
Výchozí legislativa
- Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/30/2182/2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*