*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

i
tisk

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
KÚ KHK - Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Datum schválení
3.11.2014
Doba platnosti
2014 - 2016
Popis dokumentu
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 – 2016 (dále jen „DS KHK“) je střednědobý strategický dokument, který navazuje na Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2010 – 2013 a zaměřuje se na vybrané tematické oblasti podporované z rozpočtu Královéhradeckého kraje formou každoročně show
Implementace
DS KHK je implementována a podporována Královéhradeckým krajem formou vyhlašovaných dotačních programů. O podporu z těchto programů má možnost se ucházet žadatel na základě předem definovaných podmínek. show
Výchozí legislativa
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1081/2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně roční neuvedeno
*