*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
 

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě - ET 2020

1. Strategické cíle

1.1 Realizovat celoživotní učení a mobilitu v učení

1.2 Zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy

1.3 Podporovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství

1.4 Zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy

*