*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
 

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě - ET 2020 (2009)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě - ET 2020 (2009)
[EU ET 2020]
Název dokumentu anglickyStrategic framework for European cooperation in education and training 2020
Odpovědná instituceEVROPSKÁ UNIE / European Union
Garant za instituciRada Evropské unie
Datum schválení12.5.2009
Doba platnosti2009 - 2020
Popis dokumentu
Evropská spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v období do roku 2020 má být uskutečňována prostřednictvím Strategického rámce, který se na systémy vzdělávání a odborné přípravy zaměřuje jako na celek a z hlediska celoživotního učení. show
Implementace
Pravidelné sledování pokroku při plnění daného cíle ve Strategickém rámci zásadním způsobem přispívá k vytváření fakticky podložených politik. show
Na EU ET 2020 navazuje implementační dokumentAkční plán digitálního vzdělávání EU (2018)
Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti (2016)
Úloha vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020 (2011)
*