*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 2020-2030 (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 (2014)
Odpovědná instituce
EVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení
20.1.2014
Doba platnosti
2014 - průběžně
Popis dokumentu
Rámec politiky EU v oblasti klimatu a energetiky 2020–2030 přináší rozbor dosavadního vývoje do roku 2014 a stanovuje politický rámec, který EU potřebuje do roku 2030. show
Implementace
Větší flexibilitu členských států doprovodí silný evropský správní rámec, aby cíle EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie byly splněny způsobem, který bude v souladu s dosažením evropských a vnitrostátních cílů snížení emisí skleníkových plynů, jakož i s širšími zásadami show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
COM(2014) 15 final
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
*