*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
Znak EVROPSKÁ UNIE / European Union
EVROPSKÁ UNIE / European Union
www stránky
web ke strategiím
 

EVROPSKÁ UNIE / European Union

Evropa 2020 / Europe 2020 (2010)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuEvropa 2020 / Europe 2020 (2010)
[EU Europe 2020]
Odpovědná instituceEVROPSKÁ UNIE / European Union
Datum schválení3.3.2010
Doba platnosti2010 - 2020
Popis dokumentu
Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority: – Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. – Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje. show
Implementace
Cíle Strategie Evropa 2020 jsou ve vzájemném vztahu a jsou prvořadé pro dosažení celkového úspěchu. Komise navrhuje převést cíle EU do podoby vnitrostátních cílů a směrů, a tím zaručit, že každý členský stát strategii Evropa 2020 přizpůsobí své konkrétní situaci. show
Na EU Europe 2020 navazuje implementační dokumentÚloha vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020 (2011)
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
*