*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

ČESKÁ REPUBLIKA

Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2015-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2015-2020
[NSKB ČR 2015-2020]
Odpovědná instituceČESKÁ REPUBLIKA
Garant za instituciNárodní centrum kybernetické bezpečnosti / NBÚ
Datum schválení16.2.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 představuje základní koncepční dokument vlády České republiky pro tuto oblast a je v souladu s bezpečnostními zájmy a východisky definovanými v Bezpečnostní strategii České republiky. show
Implementace
Na základě hlavních cílů Strategie je v koordinaci s ostatními zainteresovanými subjekty vypracován podrobný Akční plán, který definuje konkrétní kroky, stanoví u nich zodpovědnost, termíny jejich plnění a kontrolu. show
Na NSKB ČR 2015-2020 navazuje implementační dokumentAkční plán Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2015-2020
Výchozí legislativaZákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
105 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne 1x ročně (zpráva vždy ke konci března) neuvedeno

Archiv

*