Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Břeclav

Strategické dokumentyZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategie rozvoje úřadu Břeclav (2015) 2015 --
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022 2020 2022
Informační strategie města Břeclav (2015) 2015 --
Komunikační strategie městského úřadu Břeclav 2022-2030 2022 2030
Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022 2020 2022
Koncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022 2019 2020
Koncepce správy majetku města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Metodika zlepšování se systémem zavádění inovací (2015) 2015 --
Místní komunikační plán města Břeclav 2020-2022 2020 2022
Plán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026 2017 2026
Plán rozvoje sportu města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategický plán rozvoje městského úřadu Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategie rozvoje ICT města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategie rozvoje služeb zajišťovaných městem Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi 2018-2022 2018 2022
Dokumentů: 14

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Analýza zdravotního stavu obyvatel města Břeclav 2020-2025 2020 2025
Dopravní studie Břeclav (2013) 2013 --
Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na území města Břeclavi (2011) 2011 --
Generel cyklistické dopravy ve městě Břeclav (2014) 2014 --
Generel odvodnění města Břeclav (2010) 2010 --
Koncepce sociálního bydlení ve městě Břeclavi 2020 2020 --
Územní plán Břeclav (2017) 2017 --
Dokumentů: 7

Celkem dokumentů: 23..archiv show